Oficiální webové stránky bytového družstva Molbyt

Zápisy z jednání představenstva

V této rubrice jsou zveřejňovány zápisy z jednání představenstva BD Molbyt. V zájmu zachování soukromí a bezpečnosti členů družstva jsou jejich osobní údaje (jméno, číslo bytu) začerněny. Výjimkou jsou jména členů představenstva, případně jiných osob, pokud jejich uvedení přímo souvisí s jejich činností pro družstvo (smluvní vztah apod.). Stejně tak nejsou na veřejném prostoru internetu prezentovány informace o hospodaření bytového družstva Molbyt. Zápisy bez těchto bezpečnostích úprav jsou k dispozici každému členu družstva u zástupců domů nebo v klubovně družstva v době konzultačních hodin.
Program: 
 1. Převody BJ v domu 597 a 598 do vlastnictví členů
 2. Instalace vodoměrů SV a TUV
 3. Dopisy pro notářství
 4. Prohlídka BJ 60004
 5. Vypořádání družstevního podílu 59920
 6. Opravy a údržba domu
Program: 
 1. Převody BJ v domu 595 a 596 do vlastnictví členů
 2. Přiznání k dani z nabytí nemovitosti
 3. Kancelář BD MOLBYT – vestavná skříň
 4. Dopisy pro notářství
 5. Způsob vyhodnocování poptávkových řízení
 6. Převod družstevního podílu 59504, 59509 a 60102
Program:
1. Převody BJ v domu 593 a 594 do vlastnictví členů
2. Otevírání kontejnerových stání elektronicky
3. Dopisy pro notářství
4. Závěry k BJ 59307
5. Převod družstevního podílu 59511 a 59812
6. Opravy a údržba domu
Program:
1. Převody BJ v domu 592 do vlastnictví členů
2. Nabídky firem pro schválené rekonstrukce domu
3. Příprava dodatku smlouvy s firmou CentroNet
4. Dopisy pro exekutorské úřady
5. Prohlídka BJ 59307
6. Převod družstevního podílu 59511
7. Opravy a údržba domu
Program:
 1. Zahájení převodů BJ do vlastnictví členů
 2. Poptávková řízení
 3. CentroNet – instalace zařízení na domu 594
 4. Konzultační hodiny
 5. Odpovědi na dopisy týkající se Prohlášení vlastníka
 6. Pražská teplárenská a.s.
 7. Žádosti o povolení rekonstrukce BJ
 8. Opravy a údržba domu
Program:
1. Výroční XXIX. členská schůze
2. Vyúčtování záloh za služby 2017
3. Daň z nemovitosti 2018
4. Převod družstevního podílu 59321
5. Opravy a údržba domu
Program:
1. Vydání občasníku MOLBYT č. 105
2. Pozvánka na Výroční XXIX. členskou schůzi
3. Přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2018
4. Účetní závěrka a DPPO za rok 2017
5. Smlouva o převodu jednotky
6. Žádost družstevníka BJ 59710
7. Převod družstevního podílu 60109
8. Opravy a údržba domu

Program:
1. Občasník MOLBYT č. 105
2. kolo připomínkového řízení k návrhu stanov SVJ
3. AK Mgr. Adriana Kvítková
4. Návrh programu Výroční XXIX. členské schůze
5. CENTRONET s.r.o. – nájemní smlouva
6. Předání díla – fa. LOCKSYSTEMS
7. INMES s.r.o.
8. Zástupce domu 597/10
9. Žádost o povolení rekonstrukce 60122
10. Převod družstevního podílu 59309 a 59617
11. Opravy a provoz domu

Program:
1.  Prohlášení vlastníka - KÚ
2.  2. kolo připomínkové řízení k návrhu stanov SVJ
3.  Termín Výroční XXIX. členské schůze
4.  Zpracování spotřeby SV a TV v BJ
5.  Zpracování spotřeby tepla
6.  SMBD – členský příspěvek
7.  Zástupce domu 598/8
8.  Výzvy družstevníkům - revize plynu
9.  Převod družstevního podílu 5930
Program:
1.  Schůzka členů představenstva se zástupci domů
2.  Připomínkové řízení k návrhu stanov SVJ
3.  Pojistná událost – fasáda domu
4.  Firma Centronet
5.  Žádost o povolení rekonstrukce
6.  Odečty fakturačních měřidel
7.  Instalace elektronického přístupu do domů
8.  Vyhodnocení revize plynu
9.  Převod družstevního podílu 59807 a 59605
10. Nová nájemní smlouva 59409
11. Opravy a provoz domu
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one