Oficiální webové stránky bytového družstva Molbyt

Zápisy z jednání představenstva

Program:

1.     Smlouva s investorem (IMMORENT) stavby FBP

2.     Ověření dokumentace XXVII. členské schůze

3.     Námitky proti Usnesení XXVII. členské schůze

4.     Vyúčtování záloh za služby roku 2015

5.     Příprava občasníku MOLBYT č. 99

6.     Usnesení a zápis z XXVII. členské schůze

7.     Žádost družstevníka bytu 59412

8.     Oprava bodu č. 4 zápisu č. 08/2016 ze schůze členů představenstva

9.     Opravy a údržba objektu

Program:

1.     Ověření zápisu XXVII. členské schůze

2.     Návrh smlouvy s investorem stavby FBP

3.     Revize hasicích přístrojů

4.     Požární prohlídka objektu BD MOLBYT

5.     Rekonstrukce bytu 60113

6.     Byt 59420 změna podnájemníků

7.     Zeleň před domy

8.     Opravy a údržba objektu

Program:
1.   Zpracování dokumentace XXVII. členské schůze
2.   Náklady XXVII. členské schůze
3.   Výměna indikátorů tepla
4.   Daň z příjmu právnických osob
5.   Penále z prodlení za dlužné nájmy
6.   Další stížnosti na nájemníka bytu 59807
7.   Ochrana lodžií proti holubům
8.   Revize elektroinstalace v bytě 60004
9.   Žádost o souhlas k rekonstrukci bytu 60113
10. Opravy a údržba objektu
Program:
1.   Volba předsedy a místopředsedy představenstva BD Molbyt

Program:

1.     Příprava XXVII. členské schůze

2.     Nový zástupce domu 596

3.     Ukončené dědické řízení (xxxxx)

4.     Opětovné stížnosti na chování pana xxxxx

5.     Zajištění revize rozvodů elektřiny v bytě xxxxx

6.     Odměna za mimořádný úklid kontejnerových stání

Program:

1.     Příprava XXVII. členské schůze a obsahu občasníku Molbyt 98/2016

2.     Realizace výměny indikátorů tepla

Program:

1.     Příprava XXVII. členské schůze

2.     Výměna indikátorů tepla

3.     K parkování na Invalidovně

4.     Dokončení podkladů pro rozúčtování vody za rok 2015

5.     Petice k zimní údržbě chodníků na Invalidovně

6.     SMBD – změna výše příspěvku, faktura za členství 2016

7.     Kontrola provedené deratizace (viz zápis č. 3/5)

8.     Opravy

Program:

1.     Odpověď ing. Železné k neuklizeným chodníkům (viz zápis 2, bod 3)

2.     Další zjišťování ohledně neuklizených chodníků

3.     Dopis MÚ P8 – oddělení správy městské zeleně – neuklizené chodníky

4.     Prominutí penále za opožděné platby nájmu v roce 2015

5.     Deratizace v technickém podlaží

6.     Převody a nové nájemní smlouvy xxxxx a xxxxx

7.     K revizní zprávě o elektroinstalaci v bytě p. xxxxx

8.     Opravy

Program: 
 1. Ukončené roční odečty tepla v bytech firmou INMES
 2. Ukončené roční odečty SV a TV v bytech
 3. Žádost na MČ P8 – zledovatělé chodníky
 4. Dodávka držáků na kola
 5. Dědické řízení po xxxxx
 6. Nová nájemní smlouva xxxxx
 7. Stížnost na chování pana xxxxx
 8. Odměna pro pí xxxxx
 9. Opravy
Program: 
 1. MOLBYT č. 97/2015 – distribuce
 2. Odečty spotřeby tepla firmou INMES
 3. Kontrola stavu společných prostor
 4. Stavy společné elektřiny k 31. 12. 2015
 5. Další držáky na kola do kočárkáren
 6. Oprava vývěsních skříněk 592 - 601
 7. Opravy
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one