Oficiální webové stránky bytového družstva Molbyt

Administrativní centrum Invalidovna: demoliční práce

Administrativní centrum Invalidovna: demoliční práce - obrázek

Administrativní centrum Invalidovna: demoliční práce - obrázek

V současné době podniká investor výstavby administrativního centra Invalidovna potřebné kroky v přípravě demoličních prací stávajících objektů. Zástupci bytového družstva Molbyt se 13. února osobně zúčastnili jednání. Zde předali soupis požadovaných informací a garancí v souvislosti s bouracími pracemi.
V zájmu všech členů bytového družstva žádá BD Molbyt investora o:

- průběžnou informovanost ohledně prací, které by jakkoli mohly ovlivnit kvalitu života členů bytového družstva Molbyt;

- přesnou specifikaci termínu zahájení a ukončení demoličních prací;

- jméno a telefon kontaktní osoby zodpovědné za demoliční práce;

- písemnou garanci odstranění negativních následků demoličních prací a výstavby na vzhledu domu Molákova 592 – 601 (zejména znečištění nové fasády atd.) a jeho okolí;

- zajištění statického posudku, který porovná stav bytového domu Molákova 592 – 601 před zahájením demoličních prací a po jejich ukončení;

- předložení dokumentace k přeložce odvodu dešťové vody domu Molákova 592 – 601, která v současnosti vede pozemkem bývalého Českého statistického úřadu;

- garance nepřerušení přívodu médií (voda, eletřina, plyn, horkovod) a funkčnosti veřejného osvětlení;

- popis zajištění bezpečnosti demolovaných budov a prostoru po demolici s ohledem na obyvatele nejbližší zástavby;

- zachování stávajícího rozsahu zeleně;

- detailní písemné informace o podniknutých prevetivních opatřeních vedoucích k maximálnímu snížení negativních dopadů v souvislosti s demoličními pracemi, a to zejména proti hlučnosti, prašnosti a znečištění okolních komunikací.

 
Stavební úřad ve věci demolice rozhodne s přihlédnutím k předloženým podkladům a námitkám.
 
Představenstvo zjistilo další klíčové aspekty související s nadcházející demolicí budov bývalého ČSÚ:

- staveniště bude zabezpečeno třímetrovým neprůhledným oplocením;

- těžké demoliční stroje (Cartepillar, Komatu, Hyunday atd.) se mohou používat pouze 4 hodiny denně, přičemž na jižní straně staveniště (tj. na naší severní straně) jen 1 hodinu denně;

- bourání bude trvat cca 35 dnů;

- demoliště bude kropeno; demoliční práce budou probíhat za podmínek dodržení hygienických limitů dle NV č. 148/2006 Sb., tj. LAeQ = 65 dB;

- bourací práce budou zahájeny ze strany ulice Sokolovská, jako poslední bude na podzim tohoto roku odstraněna budova sousedící s ulicí Molákova (v blízkosti domu BD Molbyt)

20.02.2007 20:04:17
molbyt
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one