Oficiální webové stránky bytového družstva Molbyt

Novinky v projektu administrativního centra Invalidovna

Novinky v projektu administrativního centra Invalidovna - obrázek

Novinky v projektu administrativního centra Invalidovna - obrázek

Informace o postupu představenstva bytového družstva Molbyt ve věci plánované výstavby administrativního centra Invalidovna na místě bývalých budov Českého statistického úřadu.
10. ledna 2007
 
Představenstvo zajistilo fotodokumentaci stávajícího stavu – fotografie pohledů ze všech domů a pater na stávající zástavbu. Tento podklad bude sloužit ke srovnání s požadovanou vizualizací pohledů ze severní strany domů 592 – 601 na novou zástavbu.
Představenstvo bude prověřovat studii stínění a odslunění objektu našeho bytového družstva.
 
4. ledna 2007
 
Na základě dopisů, které zaslalo představenstvo na magistrát a MČ P8, kontaktoval představenstvo investor této stavby – firma Immorent ČR s.r.o.
Dne 4. 1. 2007 se uskutečnila schůzka představenstva se zástupci této firmy, kteří poskytli následující informace:
1. stavební řízení má proběhnout v květnu 2007,
2. přepokládaný termín zahájení bourání stávající zástavby ČSÚ je podzim 2007,
3. předpokládaný termín zahájení výstavby je leden 2008,
4. předpokládaná doba výstavby je 2 roky, tedy do roku 2010.
 
Zástupci firmy předložili představenstvu vizualizace nové výstavby. Z těchto podkladů je zřejmé, že nová výstavba zasáhne velice citlivě do stávající zástavby a tím i do pohledu z oken bytů na severní straně domu. Zástupci firmy bohužel neprezentovali ani jeden pohled na novou zástavbu ze severní strany našich domů. Proto je představenstvo požádalo o jeho vypracování a předložení.
 
Představenstvo též vyzvalo investora stavby, aby ho informoval o dalším postupu nové výstavby.
 
11. prosince 2006
 
Dopis od úřadu Městské části Prahy 8 obdrželo představenstvo 11. 12. 2006, ve kterém se k plánu výstavby administrativního centra Invalidovna uvádí, že:
a. stavební řízení s investorem zatím nebylo zahájeno,
b. magistrát hl.m. Prahy – útvar rozvoje hl.m. Prahy projednal návrh investora na změnu koeficientu z E0 na G0 kladně (uvedená změna pojednává o tom, že investor nemá za povinnost provést výstavbu objektu částečně určenou k bydlení),
c. 7. 12. proběhne na stavebním úřadu ústní jednání s investorem ohledně územního řízení na umístění stavby (představenstvo konstatuje, že obdrželo dopis 4 dny po uvedené lhůtě konání).
 
20. listopadu 2006
 
20. 11. 2006 zaslalo představenstvo na Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního plánování a na MČ Praha 8, odbor výstavby, dopisy ve kterých žádá o sdělení aktuálních informací ohledně výstavby administrativního centra Invalidovna.
11.01.2007 17:03:45
molbyt
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one