Oficiální webové stránky bytového družstva Molbyt

Obchodní centrum Invalidovna

Dne 4. 4. 2013 byl zveřejněn záměr Zástavba okolí stanice metra Invalidovna Praha 8 - Karlín", kód záměru PHA 857.  Dokumentace k záměru je přístupná na adrese:
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA857
Termín pro podání vyjádření k tomuto záměru byl stanoven do 24. 4. 2013.

Z důvodu rozsahu stavby, navrhovaného přerušení provozu stanice metra na minimálně 12 měsíců, uzavření prodejny ALBERT a dalších negativních dopadů na infrastrukturu celého sídliště, se podle našeho názoru jedná o nepřípustný zásah do kvality života obyvatel na sídlišti Invalidovna. Správní firma REMA s.r.o. ve spolupráci s právním zástupcem vypracovala návrhy konceptů dopisů, které představenstvo doplnilo o další požadavky týkající se bezprostředně našeho domu, odsouhlasilo a zaslalo v termínu společně s ostatními subjekty působícími na sídlišti Invalidovna panu starostovi a Radě Městské části Praha 8 a na Magistrát hlavního města Prahy, Odbor životního prostředí.

Odpověď pana starosty P8 ing. Jiřího Janků na náš dopis
Dopis panu starostovi a Radě MČ P8:
Žádost o připojení se Městské části Praha 8 k nesouhlasnému vyjádření ve smyslu § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů k záměru „Zástavba okolí stanice metra invalidovna Praha 8 - Karlín"
Dopis na Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního prostředí:

Vyjádření ve smyslu § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů k záměru „Zástavba okolí stanice metra invalidovna Praha 8 - Karlín"

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one